ČASTÉ DOTAZY

Se zněním vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, se můžete seznámit ZDE.

Ceny všech položek uvedených v ceníku jsou bez daně z přidané hodnoty, která k nim bude připočítávána v zákonné výši.

O vystavení smlouvy o poskytování právních služeb si můžete požádat prostřednictvím e-mailu anebo kontaktního formuláře zveřejněných na našich webových stránkách ZDE.

Platební historii lze získat velmi jednoduše - první úhradou za poskytnuté právní služby. V případě, že se bude jednat o okamžitou platbu, bude moci být účtována podle nejpříznivějšího tarifu.

Platební historie klienta bude obsahovat prodlení v případě, že některá z jeho faktur nebude řádně a včas uhrazena.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení takových spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, která má své webové stránky dostupné na adrese: www.cak.cz.

Mobirise

© Copyright 2019 Advokátní kancelář Stančík s.r.o. - All Rights Reserved