NAŠE SLUŽBY

Právní služby poskytujeme pro jednotlivce i obchodní korporace zejména v těchto oblastech:

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

Sepis a právní revize smluv o převodu domů, bytů, pozemků a průmyslových staveb.

SEPIS SMLUV O ZÁPŮJČCE

Právní ošetření poskytování finančních prostředků a zajištění zástavou či směnkou.

SEPIS NÁJEMNÍCH SMLUV

Sepis a právní revize smluv o pronájmu bytů či prostor určených k podnikání.

PŘEVODY AUT A STROJŮ

Právní ošetření transakcí o pořízení a prodejích vozidel, strojů a jiných movitých věcí.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Právní zastupování při vymáhání pohledávek vzniklých z podnikání i soukromých vztahů.

INSOLVENČNÍ ZASTUPOVÁNÍ

Sepis insolvenčních návrhů, přihlašování pohledávek do konkursů a reorganizací.

VYMÁHÁNÍ NÁHRADY ŠKODY

Právní zastupování osob poškozených trestnou činností a z dopravních nehod.

PRÁVNÍ SERVIS PRO SPOLEČNOSTI

Právní poradenství  v souvislosti s vnitřními poměry obchodních společností.

© Copyright 2019 Advokátní kancelář Stančík s.r.o. - All Rights Reserved